SOSYAL HİZMET

Uzaktan Eğitim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (İMUZEM) 2014 yılında kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak çalışan IMUZEM, uzaktan gerçekleştirilen derslerin işlenmesi için gerekli e-öğrenme ortamını sağlamaktadır. Bölümün uzaktan eğitim programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Araş. Gör. Abdullah Sabit Tuna ve Araş. Gör. Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu'na başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.