Lisans

Sosyal Hizmet Bölümü; insan ve toplum odaklı bir bölümdür. Temel amacı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler alacakları disiplinlerarası eğitim ve staj uygulamasıyla gerçek hayatta yaşanan sosyal problemlere yönelik farkındalık ve bilinç kazanırlar, sosyal problemleri araştırıp analiz edebilirler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üreterek, bu önerileri uygulayarak, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı etkin şekilde öğrenirler.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli yerleşkesinde yer alan Sosyal Hizmet bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. 2017 yılından beri öğrenci kabul eden bölümün öğretim Dili Türkçe'dir. Program Sosyal Hizmet mesleği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanla ilgili 2., 3. ve 4. yıllarda mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır. 3. ve 4. yılda, uygulamaya yönelik olarak “Sosyal Hizmet Uygulaması I", "Sosyal Hizmet Uygulaması II", "Bitirme Projesi I" ve "Bitirme Projesi II"a başlıkları altında sunulan 4 uygulama dersleri bulunmaktadır.