Misyon-Vizyon

Misyon

Sosyal Hizmet Bölümü; insan ve toplum odaklı bir bölümdür. Temel amacı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler alacakları disiplinlerarası eğitim ve staj uygulamasıyla gerçek hayatta yaşanan sosyal problemlere yönelik farkındalık ve bilinç kazanırlar, sosyal problemleri araştırıp analiz edebilirler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üreterek, bu önerileri uygulayarak, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı etkin şekilde öğrenirler. Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerini bireyden toplum düzeyine, yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler.

Vizyon

Öğrenciler alacakları disiplinlerarası eğitim ve staj uygulamasıyla gerçek hayatta yaşanan sosyal problemlere yönelik farkındalık ve bilinç kazanırlar, sosyal problemleri araştırıp analiz edebilirler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üreterek, bu önerileri uygulayarak, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı etkin şekilde öğrenirler.

Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerini bireyden toplum düzeyine, yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler.

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklara bağlı kurumlarda, yerel yönetimlerde, sağlık kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında uzman, yönetici, planlayıcı, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yaparlar. Bu kurumlarda sosyal güvenlik, sosyal yardım, sağlık, özel eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplumsal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesinde rol alırlar.