Tanıtım

Sosyal Hizmet Bölümü; insan ve toplum odaklı bir bölümdür. Temel amacı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerini bireyden toplum düzeyine, yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler.